شرکت تولیدی صنعتی مازیار صنعت


این شرکت همچنین ارائه کننده خدمات صنعتی و گالوانیزاسیون محصولات فولادی و چدنی و خدمات بازرگانی مانند عرضه مستقیم ملزومات کامل خط 20 کیلو ولت تولید شرکت ها و ... می باشد .


محصولات

شرکت تولیدی صنعتی مازیار صنعت
ایران
مازندران
01113234366